แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Risk Assessment for COVID-19 Infection

新型冠状病毒 COVID-19 疑似感染者个人问卷调查

新型コロナウイルス感染スクリーニング調査