3.8 เบอร์โทรภายใน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก | OPD

 • OPD 101  ศัลยกรรม  |  35728 – 35729
 • OPD 1  ศัลยกรรม  |  35735 – 36335
 • OPD 2  ศัลยกรรม  |  35736
 • OPD 3  นรีเวช  |  35741 – 36341
 • OPD 4  ฝากครรภ์  |  35742
 • OPD 5  วางแผนครอบครัว  |  35743
 • OPD 6  หูคอจมูก  |  35745
 • OPD 7  ตา  |  35748 – 36680
 • OPD 9  อายุรกรรมทั่วไป  |  35749
 • OPD 10  กระดูกและข้อ  |  35750

หน่วยตรวจฉุกเฉิน | ER

 • ER  –  Non-Trauma  |  36333
 • ER  –  Trauma  |  36332

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ | EMS

 • EMS  –  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  |  38777
 • Triage  –  จุดคัดกรองอุบัติเหตุฉุกเฉิน  |  35677
 • Referral Center  –  ศูนยประสานงานส่งต่อ  |  38799

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก | OPD

 • OPD 20  ฟื้นฟู  |  34436
 • OPD 21  อายุรกรรมเฉพาะทาง  |  35752 – 36752
 • OPD 22  อายุรกรรมเฉพาะทาง  |  35753 – 36753
 • OPD 23  อายุรกรรมเฉพาะทาง  |  35754 – 36754
 • OPD 24  จิตเวช  |  35755
 • OPD 25  ทันตกรรม  |  35699 – 36399
 • OPD 26  อายุรกรรมเฉพาะทาง  |  35756 – 36756
 • OPD 27  วัคซีนเด็ก  |  35757 – 36757
 • OPD 28  โรคเด็ก  |  35758 – 36358
 • OPD 29  โรคเด็ก  |  35759

ห้องตรวจอื่น ๆ

 • ห้องตรวจ 110   |   34605
  • คลินิกรังสีรักษา : จันทร์  –  อังคาร
  • คลินิกมะเร็งทั่วไป : พุธ  –  พฤหัสบดี
  • คลินิกโรคหัวใจ : ศุกร์
 • รังสีรักษา (ใต้ดิน)   |   34430
 • OPD 108 ประกันสังคม   |   35170
 • OPD นอกเวลาราชการ 110   |   34605
 • OPD เด็กนอกเวลาราชการ   |   35889
 • OPD Fam Med   |   35463 – 36363
 • Clinic ไผ่ล้อม   |   43181
 • ห้องฉีดยา   |  35734
 • ห้องทำแผล   |  34408

หอผู้ป่วยอายุรกรรม ชาย

 • อช 1 – ชั้น 5 บุญสม  |  35851 – 36289
 • อช 2 ชั้น 5 บุญสม  |  35852 – 36493
 • อช 3 ชั้น 5 สุจิณโณ  |  35853 – 36496

หอผู้ป่วยอายุรกรรม หญิง

 • อญ 1 – ชั้น 11 สุจิณโณ  |  35861 – 36494
 • อญ 2 ชั้น 11 สุจิณโณ  |  35862 – 36495
 • อญ 3 ชั้น 11 สุจิณโณ  |  35863 – 36498

หอผู้ป่วย ICU อายุรกรรม

 • ICU Med  –  ชั้น 5 เฉลิมพระบารมี  |  35857
 • Sub ICU Med 1 –  ชั้น 5 เฉลิมพระบารมี  |  36491
 • Sub ICU Med 2 –  ชั้น 5 เฉลิมพระบารมี  |  36482
 • Stroke Unit    ชั้น 9 ศรีพัฒน์  |  36671-36672
 • CCU 1  –  ชั้น 8 ศรีพัฒน์  |  35856
 • CCU 2  –  ชั้น 8 ศรีพัฒน์  |  35859

หอผู้ป่วยศัลยกรรม ชาย

 • ศช 1  – ชั้น 7 สุจิณโณ  |  35991
  • HBP, HNB, CHEST
 • ศช 2  – ชั้น 7 สุจิณโณ  |  35992
  • URO, GI
 • ศช 3  – ชั้น 7 สุจิณโณ  |  35968
  •  TRAUMA, VAS , URO , HNB , PLASTIC 

หอผู้ป่วยศัลยกรรม หญิง

 • ศญ 1 – ชั้น 8 สุจิณโณ  |  35993
  • GI, CHEST, TRAUMA
 • ศญ 2 – ชั้น 8 สุจิณโณ  |  35994
  • URO, HBP, HNB
 • ศญ 3 – ชั้น 8 สุจิณโณ  |  35990
  • PED, PLASIC, VAS

หอผู้ป่วยศัลยกรรมเฉพาะทาง และ ICU ศัลยกรรม

 • ICU Surg  –  ชั้น 2 บุญสม  |  35980 – 35989
 • วิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ  –  ชั้น 2 บุญสม  |  35984 – 35978
 • วิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน  –  ชั้น 2 บุญสม  |  35983 – 35986

 • ICU Neuro  –  ชั้น 3 ศรีพัฒน์  |  35982-35987
 • Sub ICU Neuro  –  ชั้น 7 เฉลิมพระบารมี  |  35995
 • สามัญ Neuro  –  ชั้น 7 เฉลิมพระบารมี  |  35959

 • ICU CVT  –  ชั้น 7 เฉลิมพระบารมี  |  35981
 • Sub ICU CVT  –  ชั้น 7 เฉลิมพระบารมี  |  35967
 • สามัญ CVT  –  ชั้น 7 เฉลิมพระบารมี  |  35958

 • Burn Unit  –  ชั้น 2 บุญสม  |  35985

ห้องผ่าตัด

 • ห้องผ่าตัด  –  ชั้น 2 บุญสม  |  35776 – 35777
 • ห้องพักฟื้น  –  ชั้น 2 บุญสม  |  35782 – 35783

หอผู้ป่วยกระดูก ชาย

 • Ortho ช 1 – ชั้น 4 บุญสม  |  35701
 • Ortho ช 2 ชั้น 4 บุญสม  |  35790
 • Ortho ช 3 ชั้น 4 บุญสม  |  35794

หอผู้ป่วยกระดูก หญิง

 • Ortho ญ 1 – ชั้น 4 สุจิณโณ  |  35703
 • Ortho ญ 2 ชั้น 4 สุจิณโณ  |  35799
 • Ortho เด็ก  –  ชั้น 4 สุจิณโณ  |  35700

หอผู้ป่วย ICU กระดูก

 • ICU Ortho  –  ชั้น 4 สุจิณโณ  |  35796
 • Ortho Spine    ชั้น 4 สุจิณโณ  |  35704

ห้องกายภาพบำบัด

 • ห้องกายภาพบำบัด  –  ชั้น 4 สุจิณโณ  |  35706

หอผู้ป่วยจักษุ

 • จักษุ 1  – ชั้น 9 สุจิณโณ  |  35951
 • จักษุ 2 ชั้น 9 สุจิณโณ  |  35952

หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก

 • ENT 1  – ชั้น 10 สุจิณโณ  |  35954
 • ENT 2 ชั้น 10 สุจิณโณ  |  35956

หน่วยคลอด

 • ห้องคลอด  –  ชั้น 3 บุญสม  |  35834 – 35835
 • สูติกรรม  –  ชั้น 3 บุญสม  |  35825 – 35826

หอผู้ป่วยนรีเวช

 • ER-OB Gyne  –  ชั้น 3 บุญสม  |  35832
 • ICU Gyne  –  ชั้น 3 บุญสม  |  35839
 • OR Gyne  –  ชั้น 3 บุญสม  |  35836
 • RR Gyne   –  ชั้น 3 บุญสม  |  35838

 • Gyne   –  ชั้น 3 สุจิณโณ  |  35822,5827

หอผู้ป่วยกุมาร

 • กุมาร 1      ชั้น 6 บุญสม  |  34416
 • กุมาร 2      ชั้น 6 บุญสม  |  35882
 • กุมาร 3      ชั้น 6 บุญสม  |  35883
 • กุมาร 4      ชั้น 6 บุญสม  |  35884
 • กุมาร 5      ชั้น 6 บุญสม  |  35885

หอผู้ป่วยกุมาร

 • NICU 1  –  ชั้น 6 เฉลิมพระบารมี  |  35895
 • NICU 2  –  ชั้น 6 เฉลิมพระบารมี  |  35894
 • NCCU  –  ชั้น 6 เฉลิมพระบารมี  |  35893
 • PCICU  –  ชั้น 6 เฉลิมพระบารมี  |  35886
 • PICU  –  ชั้น 6 เฉลิมพระบารมี  |  35881,5887
 • Nursery 2  –  ชั้น 3 บุญสม  |  35892
 • คลินิกนมแม่  –  ชั้น 3 บุญสม  |  35892

หอผู้ป่วยพิเศษ 1

หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 14
ชั้น 14 อาคารสุจิณโณ – 35921

หอผู้ป่วยพิเศษ 2

หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 13
ชั้น 13 อาคารสุจิณโณ – 35922

หอผู้ป่วยพิเศษ 3

หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ 12
ชั้น 12 อาคารสุจิณโณ – 35923

หอผู้ป่วยพิเศษ 4

หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 4
ชั้น 4 อาคารตะวันกังวานพงศ์ – 35924

หอผู้ป่วยพิเศษ 5

หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 5
ชั้น 5 อาคารตะวันกังวานพงศ์ – 35925

หอผู้ป่วยพิเศษ 6

หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6
ชั้น 6 อาคารตะวันกังวานพงศ์ – 35926

หอผู้ป่วยพิเศษ 7

หอผู้ป่วยพิเศษบุญสม 7
ชั้น 7 อาคาร บุญสมมาร์ติน – 35927

หอผู้ป่วยพิเศษ 8

หอผู้ป่วยพิเศษบุญสม 8
ชั้น 7 อาคารบุญสมมาร์ติน – 35928

หอผู้ป่วยพิเศษ 9

หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี – 38865, 38866

หอผู้ป่วยพิเศษ 10

หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี – 38867, 38868

โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่

 • ห้องตรวจสงฆ์ – ชั้น 1 ตึกสงฆ์  |  35966
 • หอผู้ป่วยสงฆ์ – ตึกสงฆ์  |  35963, 35964

ตึกโรคปอด

 • ตึกโรคปอด – อาคารนิมมาน-ชุติมา  |  35846

หอผู้ป่วยจิตเวช

 • จิตเวชผู้ใหญ่  –  ชั้น 1 อาคารจิตเวช  |  35969
 • จิตเวชเด็ก    ชั้น 1 อาคารจิตเวช  |  35960

ประชาสัมพันธ์

36150

ห้องทำบัตร

35636, 36647

คัดกรองผู้ป่วย CSC

36539

ห้องฉุกเฉิน

36332-3

ศูนย์ประสานงานส่งต่อฯ

38799

ห้องฉีดยา

35734

ห้องทำแผล

34408

ห้องตรวจประกันสังคม

35170

ห้องตรวจนอกเวลาฯ

34605

ห้องสังเกตอาการ

36334

ห้องเจาะเลือด

36244

ธนาคารเลือด

35624

ห้องจ่ายยาเบอร์16

36530

ห้องจ่ายยาเบอร์30

35616

ห้องยาน้ำ

35612

ห้องอุปกรณ์ฝากขาย

36315

ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก

36577-9

หน่วยเปล

35692-3

หน่วยยานพาหนะ

35235

หน่วย รปภ.

38100